MENU

Rada Rodziców

Informacje RR

Rada Rodziców zwraca się z serdeczną prośbą o wpłatę składki na fundusz Rady Rodziców.

Zgodnie z  Regulaminem Rady Rodziców 50% środków zebranych przez Rodziców danej klasy jest do dyspozycji Rady Oddziałowej. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców Rada Oddziałowa w porozumieniu z wychowawcą klasy. Środki te można przeznaczyć na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, dofinansowanie wycieczek, nagrody dla uczniów oraz inne wydatki na rzecz całej klasy.

Składka za rok szkolny 2017/2018 (za dziecko) wynosi

150 zł

Szczegółowe informacje dotyczące konta bankowego znajdą Państwo w zakładce "Konto Rady Rodziców"


 

NAGRODY W KONKURSACH

W naszej szkole odbyły się pierwsze konkursy

dla uczniów z klas 1-3 - konkurs plastyczny "Najpiękniejszy różanie" oraz konkurs literacki "Moja Pani"

dla uczniów z klas 4-6 - konkurs wiedzy o Harrym Poterze oraz konkurs plastyczny "Strona tytułowa książki"

Nagrody przyznawane zostały za najlepsze prace, wyróżnienia oraz za sam udział w konkursach.

Wszystkim dzieciom gratulujemy!

Fundatorem nagród jest Rada Rodziców

 


 

RADA RODZICÓW ZAKUPIŁA POMOCE NA ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Koszt materiałów to 150 zł

 


 

ŻYWA LEKCJA HISTORII

Jak co roku uczniowie klas czwartych i piątych mogli wziąć udział w Lekcji Rycerskiej

Fundatorem lekcji jest Rada Rodziców

 


 

18.11.2015 r DYŻUR SKARBNIKA

Skarbnik Rady Rodziców będzie pełnił dyżur po zebraniach 18.11.2015 r. przy sekretariacie.

 


 

ROZLICZENIE RADY RODZICÓW ZA OKRES 01.09.2015 - 31.10.2015

Zachęcamy do zapoznania się z rozliczeniem Rady Rodziców za okres 01.09.2015 - 31.10.2015, które wisi na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

Dziękujemy za wszystkie wpłaty.

KAŻDE DZIECKO korzysta z zebranych środków, dlatego zachęcamy do wspierania Rady Rodziców.

 


 

Dzień dobry,

chciałbym w tym miejscu podziękowac w swym imieniu Edycie Kosałce, wieloletniej skarbnik RR, której wkład w sfinalizowanie zamówienia i zakupu sztandaru - był istotny. Jest to sztandar zarówno dla Szkoły Podstawowej ale i Gimnazjum. Poprzedni tylko Szkoły Podstawowej.

Jako rodzice, przekazując nowy sztandar, po 40 latach użytkowania poprzedniego wyrazilismy związek ze szkołą, która na wiele lat będzie miejscem wchodzenia w młodość, wiedzę i umiejętności naszych dzieci.
Rodzice są nie mniej uprawnieni niz pedagodzy, aby odciskać swe pietno i współpracować ze szkołą dla wspólnego dobra, bez wzgledu na szaleństwa ;) kolejnych ministrów i ministerek edukacji.

Bardzo dziekuję rodzicom wszystkich klas, którzy włączyli się w zbiórkę symbolicznych jednostkowo środków, które dały ostatecznie piękny efekt.

Sztandar jest do wglądu w pokoju nauczycielskim na I pietrze oraz podczas uroczystości.

Zachęcam do pomocy naszej szkole w każdym mozliwym wymiarze.


serdeczności

Tomek Kulpa

 


             

NOWY SZTANDAR SZKOŁY


Dzisiaj 14 października 2015 roku na apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej dwaj przewodniczący Rady Rodziców z lat ubiegłych Bartłomiej Barczyński i Tomasz Kulpa oraz obecny przewodniczący Paweł Matwiejczuk uroczyście przekazali szkole nowy sztandar ufundowany przez Radę Rodziców.
Sztandar wraz z szarfami kosztował 6 000 zł.
3 870,50 zł pochodziło ze zbiórek na ten cel, organizowanych w ciągu ostatnich czterech lat.
Pozostała kwota została pokryta z środków Rady Rodziców

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy pomogli w zakupie sztandaru!

Zdjęcia z apelu można obejrzeć w GALERII

 


 

ROZLICZENIE RADY RODZICÓW ZA OKRES 01.09.2015 - 30.09.2015

Zachęcamy do zapoznania się z rozliczeniem Rady Rodziców za okres 01.09.2014 - 31.08.2015. Rozliczenie zostało rozesłane drogą mailową do przedstawicieli Rad Oddziałowych, którzy byli obecni na pierwszym zebraniu Rady Rodziców, jak również zostanie powieszone na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

Dziękujemy za wszystkie wpłaty.

KAŻDE DZIECKO korzysta z zebranych środków, dlatego zachęcamy do wspierania Rady Rodziców.

 


 

Inauguracyjne spotkanie Rady Rodziców odbyło się w poniedziałek, 21 września 2015 roku o godzinie 1800 w sali nr 15 w budynku szkolnym.

W trakcie spotkania wybrano Prezydium Rady w składzie:

Pan Paweł Matwiejczuk - Przewodniczący

Pani Beata Fronczak - Wiceprzewodnicząca

Pani Katarzyna Zielińska - Sekretarz

Pani Edyta Kosałka - Skarbnik.

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: pp. Katarzyna Klimaszewska, Bartłomiej Barczyński i Tomasz Kulpa.

 


 

        Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 83 w Warszawie, ul. Powstańców Wielkopolskich 4 w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 152 im Marii Dąbrowskiej oraz Gimnazjum Sportowe Nr 17 serdecznie gratuluje wyboru na członka Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 83 w Warszawie oraz zaprasza na inauguracyjne posiedzenie Rady w dniu 21 września 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 18.00 w sali nr 15.

 


 

               W dniu 9 września 2015 roku w oparciu o artykuł 53 ustępy 1 i 2 Ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami) w trakcie organizacyjnych zebrań rodziców odbyły się wybory Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie.

Do Rady Rodziców ZS nr 83 na okres kadencji obejmującej rok szkolny 2015/2016 wybrani zostali:

 • Pani Monika Bogatko - reprezentuje rodziców z klasy 1a;
 • Pani Agnieszka Dziurkowska - reprezentuje rodziców z klasy 1b;
 • Pani Anna Obem - reprezentuje rodziców z klasy 1c;
 • Pani Małgorzata Rogowska - reprezentuje rodziców z klasy 1d;
 • Pani Monika Czarnecka - reprezentuje rodziców z klasy 1e;
 • Pani Joanna Górka - reprezentuje rodziców z klasy 2a;
 • Pan Artur Krasowski - reprezentuje rodziców z klasy 2b;
 • Pani Magdalena Wojdan - reprezentuje rodziców z klasy 2c;
 • Pan Paweł Matwiejczuk - reprezentuje rodziców z klasy 2s;
 • Pan Tomasz Kulpa - reprezentuje rodziców z klasy 3a;
 • Pani Katarzyna Zielińska - reprezentuje rodziców z klasy 3b;
 • Pani Danuta Burak-Fąfara - reprezentuje rodziców z klasy 3s;
 • Pani Ewa Piwowarska - reprezentuje rodziców z klasy 4a;
 • Pani Agnieszka Cwalina - reprezentuje rodziców z klasy 4s;
 • Pani Agnieszka Barczyńska - reprezentuje rodziców z klasy 5a;
 • Pani Edyta Kosałka - reprezentuje rodziców z klasy 5b;
 • Pani Hanna Konarowska - reprezentuje rodziców z klasy 5s;
 • Pan Bartłomiej Barczyński - reprezentuje rodziców z klasy 6a;
 • Pani Izabela Bugała - reprezentuje rodziców z klasy 6b;
 • Pani Beata Kielan - reprezentuje rodziców z klasy 6s;
 • Pani Dorota Pawlak- reprezentuje rodziców z klasy IAG;
 • Pani Beata Fronczak – reprezentuje rodziców z klasy II AG;
 • Pani Katarzyna Klimaszewska - reprezentuje rodziców z klasy III AG;

 

Serdecznie gratulujemy nowo wybranym przedstawicielom rodziców.

 


 

Rada Rodziców zwraca się z serdeczną prośbą o wpłatę składki na fundusz Rady Rodziców.

Zgodnie z  Regulaminem Rady Rodziców 50% środków zebranych przez Rodziców danej klasy jest do dyspozycji Rady Oddziałowej. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców Rada Oddziałowa w porozumieniu z wychowawcą klasy. Środki te można przeznaczyć na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, dofinansowanie wycieczek, nagrody dla uczniów oraz inne wydatki na rzecz całej klasy.

Składka za rok szkolny 2015/2016 (za dziecko) wynosi

150 zł

Szczegółowe informacje dotyczące konta bankowego znajdą Państwo w zakładce "Konto Rady Rodziców"

 

Skarbnik Rady Rodziców będzie pełnił dyżur po zebraniach 09.09.2015 r. przy sekretariacie.

 


 

UPOMINKI DLA DZIECI Z KLAS PIERWSZYCH

Aby zachęcić najmłodsze dzieci do nauki i osłodzić im pierwszy dzień w nowej szkole, Rada Rodziców podarowała uczniom klas pierwszych upominki. 1 września.2015 roku po uroczystym ślubowaniu dzieci dostały kredki, ołówki, kleje, lizaki oraz plany lekcji

 


 

ROZLICZENIE RADY RODZICÓW ZA OKRES 01.09.2014 - 31.08.2015

Zachęcamy do zapoznania się z rozliczeniem Rady Rodziców za okres 01.09.2014 - 31.08.2015, które znajdziecie Państwo na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

Dziękujemy za wszystkie wpłaty.

KAŻDE DZIECKO korzysta z zebranych środków, dlatego zachęcamy do wspierania Rady Rodziców.

 


 

STYPENDIA ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE

Rada Rodziców przeznaczyła 2 917 zł na stypendia dla uczniów, którzy na koniec toku szkolnego uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce.

Gratulujemy!

 


 

NAGRODY W KONKURSACH

W naszej szkole odbyły się kolejne konkursy dla uczniów

"Śpiewaj i tańcz" oraz "Tęczą malowane".

Wszystkim dzieciom gratulujemy!

Fundatorem nagród jest Rada Rodziców

 


 

NAGRODY DLA SPORTOWCÓW

Rada Rodziców sfinansowała nagrody dla uczniów za osiągnięcia sportowe.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

 


 

RADA RODZICÓW ZAKUPIŁA STROJE DLA DRUŻYN SPORTOWYCH Z NASZEJ SZKOŁY (koszt 1 600 zł)

 


 

NAGRODY KSIĄŻKOWE DLA UCZNIÓW

Rada Rodziców przeznaczyła 808 zł na zakup nagród książkowych dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2014/2015

 


 

RADA RODZICÓW ZAKUPIŁA NOWE KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Koszt książek to 590 zł

 


 

NAGRODY W KONKURSACH

W naszej szkole odbyły się kolejne konkursy dla uczniów

"Moja Pani", "Koszyczek wielkanocny", "Konkurs recytatorski" i "Kartka wielkanocna"

Nagrody przyznawane były za najlepsze prace, wyróżnienia oraz za sam udział w konkursach.

Wszystkim dzieciom gratulujemy!

Fundatorem nagród jest Rada Rodziców

 


 

ŻYWA LEKCJA HISTORII

Jak co roku uczniowie klas czwartych i piątych mogli wziąć udział w Lekcji Rycerskiej

Fundatorem lekcji jest Rada Rodziców

 


 

BAL KARNAWAŁOWY KLAS 1-3 SP

5.02.2015 uczniowie klas 1-3 SP bawili się na corocznym balu karnawałowym.

Fundatorem balu jest Rada Rodziców

 


 

STYPENDIA ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE

Rada Rodziców sfinansowała stypendia dla uczniów klas czwartych, którzy na półrocze uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce.

Gratulujemy!

 


 

ROZLICZENIE RADY RODZICÓW ZA OKRES 01.09.2014 - 31.01.2015

Zachęcamy do zapoznania się z rozliczeniem Rady Rodziców za okres 01.09.2014 - 31.01.2015. Rozliczenie zostało rozesłane do przedstawicieli Rad Oddziałowych drogą mailową, jak również wisi na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

Dziękujemy za wszystkie wpłaty.

KAŻDE DZIECKO korzysta z zebranych środków, dlatego zachęcamy do wspierania Rady Rodziców.

 


 

14.01.2015 r DYŻUR SKARBNIKA

Skarbnik Rady Rodziców będzie pełnił dyżur po zebraniach 14.01.2015 r. przy sekretariacie.

 


 

ROZLICZENIE RADY RODZICÓW ZA OKRES 01.09.2014 - 31.12.2014

Zachęcamy do zapoznania się z rozliczeniem Rady Rodziców za okres 01.09.2014 - 31.12.2014. Rozliczenie zostało rozesłane do przedstawicieli Rad Oddziałowych drogą mailową, jak również wisi na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

Dziękujemy za wszystkie wpłaty.

KAŻDE DZIECKO korzysta z zebranych środków, dlatego zachęcamy do wspierania Rady Rodziców.

 


 

NAGRODY W KONKURSACH

17 grudnia 2014 roku nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dzieciom, które brały udział w konkursach:

"Ciekawostki o św. Janie Pawle II", "Portret Pluszowego Misia", "Najpiękniejsza szopka"

Nagrody przyznawane były za najlepsze prace, wyróżnienia oraz za sam udział w konkursach.

Wszystkim dzieciom gratulujemy!

Fundatorem nagród jest Rada Rodziców

 


 

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Rad Oddziałowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 10.12.2014 r. (środa) o godz.19:00 w sali nr 19.

 


 

ROZLICZENIE RADY RODZICÓW ZA OKRES 01.09.2014 - 30.11.2014

Zachęcamy do zapoznania się z rozliczeniem Rady Rodziców za okres 01.09.2014 - 30.11.2014. Rozliczenie zostało rozesłane do przedstawicieli Rad Oddziałowych drogą mailową, jak również wisi na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

Dziękujemy za wszystkie wpłaty.

KAŻDE DZIECKO korzysta z zebranych środków, dlatego zachęcamy do wspierania Rady Rodziców.

 


 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Rad Oddziałowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 19.11.2014 r. (środa) o godz.18:00 w sali nr 15.

                                               


 

12.11.2014 r DYŻUR SKARBNIKA

Skarbnik Rady Rodziców będzie pełnił dyżur po zebraniach 12.11.2014 r.

 


                                 

ROZLICZENIE RADY RODZICÓW ZA OKRES 01.09.2014 - 31.10.2014

Zachęcamy do zapoznania się z rozliczeniem Rady Rodziców za okres 01.09.2014 - 31.10.2014. Rozliczenie zostało rozesłane do przedstawicieli Rad Oddziałowych drogą mailową, jak również wisi na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

Dziękujemy za wszystkie wpłaty. KAŻDE DZIECKO korzysta z zebranych środków, dlatego zachęcamy do wspierania Rady Rodziców.

 


 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Warszawie
  02-398 Warszawa
  ul. Powstańców Wielkopolskich 4
 • 22 822 66 08
  22 659 13 81

  fax: 22 824 51 34

Galeria zdjęć

webmaster @katarzyna paciorek

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane