MENU

Rada Rodziców

 

Rada Rodziców (RR) przy Szkole Podstawowej nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Warszawie uprzejmie informuje, iż na podstawie uchwały nr 2 z dnia 17 września 2018 r., podjętej na posiedzeniu przedstawicieli rodziców reprezentujących 25 klas, w roku szkolnym 2018/2019 RR działa w następującym składzie: 

 

Imię i nazwisko funkcja
Prezydium RR
Tomasz Kulpa przewodniczący RR
Rafał Kunaszewski v-ce przewodniczący RR
Edyta Kosałka skarbnik RR
Tomasz Żuk sekretarz RR
Komisja Rewizyjna RR
Andrzej Daniluk przewodniczący KR RR
Beata Zamrowska członek KR RR
Paweł Kowalski członek KR RR

 

Rada Rodziców (RR) reprezentuje interesy Rodziców wszystkich klas naszej szkoły, zarówno na terenie Szkoły, jak i poza nią. Podejmowane działania RR mają na celu wsparcie rozwoju naszych dzieci, ich uzdolnień i pasji, poprawę bezpieczeństwa i wprowadzanie innowacji i udogodnień m.in. poprzez współtworzenie z Rada Pedagogiczną Programu Profilaktyczno-Wychowawczego. [wkrótce opublikujemy]

RR prowadzi stały dialog z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami, rozwiązując pilne i długofalowe problemy szkolne związane z uczniami, często zgłaszając Państwa pomysły, sugestie i zastrzeżenia.

RR gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek, które przeznaczone są wyłącznie na potrzeby uczniów naszej Szkoły. Będziemy w stanie, tak jak w ubiegłych latach, zdziałać wiele wspólnie z Szkołą tylko dzięki zaangażowaniu i pomocy finansowej nas wszystkich.

Poprzez działania RR wszyscy wspieramy i finansujemy różne szkolne akcje, inicjatywy i działania w tym białe i zielone szkoły, konkursy i zabawy itp.

Serdecznie zachęcamy wszystkich Rodziców i Nauczycieli do kierowania do nas wszelkich pomysłów, uwag oraz inicjatyw, w które RR mogłaby się zaangażować. Razem uda nam się zdziałać więcej! Prosimy się z nami kontaktować poprzez przedstawicieli swoich klas w RR lub po przez komunikator Librusa, a także bezpośrednio na zebraniach klasowych i posiedzeniach RR. 

 Decyzją nowej RR została utrzymana wysokość dobrowolnej składki na komitet rodzicielski w kwocie 150 zł na rok szkolny 2018/2019. W przypadku gdy kwota należności stanowi zbyt duże obciążenie finansowe, można dokonać wpłaty w niższej kwocie i rozbiciu na miesięczne raty.

   

Informacje dot. zasad funkcjonowania Rady rodziców znajda Państwo w załączonym podręczniku poradnik_rady_rodzicow.pdf

 

Rada Rodziców SP nr 152 w Warszawie działa w oparciu o zatwierdzony 14.06.2018 r. Regulamin RR [wkrótce opublikujemy]

 

Do podstawowych kompetencji Rady Rodziców należy:

 • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
 • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 • Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli.
 • Przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły.

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Warszawie
  02-398 Warszawa
  ul. Powstańców Wielkopolskich 4
 • 22 822 66 08
  22 659 13 81

  fax: 22 824 51 34

Galeria zdjęć

webmaster @katarzyna paciorek

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane