•  

     Kalendarz roku szkolnego

      

     Wydarzenie Termin                            
     Rozpoczęcie roku szkolnego
     1 września 2022 r.
      
     Zimowa przerwa świąteczna
     od 23.12 do 31.12.2022 r.
      
     Ferie zimowe
     od 13.02 do 26.02.2023 r. 
      
     Wiosenna przerwa świąteczna
     od 06.04 do 11.04.2023 r.
      

     Dni wolne od zajęć dydaktycznych

      

      

     31.10.2022 r.

     02.05.2023 r. 

     04.05.2023 r.

     05.05.2023 r.

      

     Egzamin ósmoklasisty 

      

     23.05 2023 r. język polski

     24.05.2023 r. matematyka

     25.05.2023 r. język angielski

      

     Zebrania z rodzicami 

      

     16.11.2022 r.

     18.01.2023 r. 

     19.04.2023 r.

      

     Dni otwarte

      

     19.10.2022 r.

     14.12.2022 r.

     15.03.2023 r.

     17.05.2023 r.