• Opieka stomatologiczna

    • Szanowni Państwo,

     zgodnie  z porozumieniem podpisanym z Biurem Edukacji Miasta St. Warszawy na realizację usług stomatoligicznych w roku szkolnym 2022/2023 opiekę profilaktyczną uczniów SP 152 obejmuje  Warszawskie Centrum Zdrowia.

     Centrum Dentystyczne zlokalizowane jest przy ul. Nowogrodzkiej 76.

     e-mail: rejestracja@wcz.waw.pl

     telefony: 22 857 30 14, 22 628 41 17