• Opłaty za obiady

    •  

     OGÓLNE ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY w roku szkolnym 2022/2023

     Prosimy poinformować dziecko, czy ma jeść obiady.

     Do 6 września obiad będzie wydany wszystkim uczniom, którzy zgłoszą się na stołówkę. Cena 1 obiadu (tylko jedno danie) – 7 zł (za wrzesień 2022 – 147 zł)

     1. Opłaty za obiady wnosi się z góry za cały miesiąc.
     2. Wpłaty za obiady mogą być realizowane wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy.
     3. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto szkoły.
     4. W przypadku wpłaty po wyznaczonym terminie korzystanie ze stołówki będzie możliwe dzień po zaksięgowaniu środków na koncie szkoły
     5. W przypadku rezygnacji z obiadów w kolejnym miesiącu, prosimy o wysłanie informacji poprzez Librus do pani Agnieszki Flak lub na adres e-mailowy a.flak@eduwarszawa.pl (do 5 dni przed końcem miesiąca)

     Bardzo prosimy o ustalenie z dzieckiem (zwłaszcza z klas 4-8), czy będzie jadło obiady.

      

        Zgodnie z Zarządzeniem nr 1302/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy:

     • opłatę za miesiąc wrzesień należy dokonać w dniach 1 - 5 września 2022 roku
     • opłatę za miesiąc styczeń należy dokonać w dniach 1 - 5 stycznia 2023 roku
     • opłatę za pozostałe miesiące należy uiszczać z góry – do końca poprzedniego miesiąca.

      

     UWAGA! Nie odpisujemy na sms-y i nie odsłuchujemy wiadomości głosowych. Prosimy nie nagrywać się na pocztę głosową. W razie pytań, prosimy o telefon.


      

     OPŁATY

     Wysokość opłaty za miesiąc luty 2023 wynosi 70 zł za 10 dni. Do opłaty nie jest wliczony okres ferii zimowych.

     Wysokość opłaty za miesiąc marzec 2023 wynosi 161 zł za 23 dni.


      

     DANE DO PRZELEWU:

     Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Warszawie

     Tytuł wpłaty: należy wpisać: Opłata za obiady za .... oraz

     (1) nazwę miesiąca i rok,

     (2) IMIĘ I NAZWISKO dziecka oraz klasę, do której uczęszcza,

     (3) odliczenia za poprzedni miesiąc (jeżeli nieobecność dziecka była zgłoszona sms-em do godz. 9.00)

     np.: Opłata za obiady za listopad 2021, Anna Nowak kl. 3b SP, odwołane dni 5,6 października

     Numer rachunku bankowego:

     39 1030 1508 0000 0005 5094 2004

     Robiąc przelew należy od podanej przez szkołę kwoty odjąć odliczenia za poprzedni miesiąc, jeśli nieobecność dziecka była zgłoszona sms-em do godz. 9.00