• OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ I ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

     

    OPLATY_ZA_WYDANIE_DUPLIKATU_LEGITYMACJI_SZKOLNEJ_I_SWIADECTWA_SZKOLNEGO_20222023.odt

    Informujemy, że  

    1.  za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.

    Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

    2. za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.

    Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.

    Opłatę należy wpłacić na konto  –  69 1030 1508 0000 0005 5094 2046

    Odbiorca – Szkoła Podstawowa Nr 152 w Warszawie
      ul. Powstańców Wielopolskich 4, 02-398 Warszawa

    Tytułem – opłata za duplikat legitymacji/świadectwa, imię i nazwisko ucznia

    Duplikat dokumentu zostanie wydany po okazaniu dowodu wpłaty.

    Podstawa prawna:

    – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 97, poz. 624 z późn. zm.)

    – Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 1282).