• Biblioteka

    •       "Myślę, więc czytam. Czytam, więc jestem."


     Prawa i warunki korzystania z biblioteki

      1.   Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

      

      

      


      2.   Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.

      3.   Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki i godzinami udostępniania    zbiorów.

      

      4.   W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.

      5.   Czytelnicy odpowiadają materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek.

      6.   Z końcem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny byc zwrócone.

      7.   Czytelnicy przebywający w bibliotece zobowiązani są do przestrzegania zaleceń bibliotekarza.

      8.   W bibliotece panuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.     Wypożyczanie książek i poszanowanie zbiorów.
      1.   Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.

      2.   Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.

      3.   Jednorazowo mozna wypożyczyć do 3 książek na okres dwóch tygodni.

      4.   Uczeń powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory.

      5.   Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.

      

      6.   Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.

      

     Przed opuszczeniem biblioteki czasopisma, książki i programy edukacyjne odnosi się na miejsce
      

     Biblioteka - regulamin ICIM

      

     Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

     Warunki korzystania:

      

     1.Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy czytelnicy.

     2.Uczniowie z klas 1 – 3 szkoły podstawowej mogą korzystać ze stanowiska komputerowego tylko pod opieką rodzica, opiekuna lub nauczyciela.

     3.Korzystanie ze sprzętu komputerowego jest nieodpłatne (wydruk wg cennika).

     4.Komputery służą do wyszukiwania informacji edukacyjnych oraz korzystania z multimediów dostępnych w czytelni.

     5.Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody bibliotekarza.

     6.W trakcie przerw śródlekcyjnych ICIM nie jest dostępne dla uczniów.

     Poszanowanie sprzętu komputerowego i nośników informacji:

     ·         Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników informacji.

     ·         Obowiązkiem czytelnika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego i nośników informacji.

     Zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu i nośników informacji:

     ·      Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie w/w materiałów.

     ·      Za celowe uszkodzenia czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określona będzie w zależności od stopnia uszkodzenia.

     Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego:

     1.Czytelnik ma prawo korzystać ze stanowiska komputerowego przez 1 godzinę. W przypadku braku oczekujących na korzystanie ze stanowiska, czytelnik może pozostać na czas dłuższy.

     2.Stanowiska komputerowe włącza i wyłącza oraz loguje i wylogowuje czytelnika wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

     3.Bibliotekarz osobiście przydziela uczniowi numer stanowiska, którego czytelnik nie może samowolnie zmienić.

     4.Przed przystąpieniem do pracy czytelnik jest zobowiązany do wpisania się w zeszycie odwiedzin.

     5.Przy jednym stanowisku może pracować jedna osoba w wyjątkowych sytuacjach dwie.

     6.Każdorazowo osoba, która przegląda strony o treści rozrywkowej, musi ustąpić miejsca osobie, która poszukuje konkretnych informacji na zajęcia lub przygotowuje się do lekcji.

     7.Chęć zgrania danych na dyskietkę lub płytę oraz wydrukowania wyszukanych informacji uczeń zgłasza bibliotekarzowi.

     8.Urządzenie wielofunkcyjne obsługuje tylko bibliotekarz.

     9.Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych.

     10.Zabrania się przeglądania, przetwarzania, nagrywania i wysyłania treści zawierających informacje o charakterze wulgarnym, rażącym uczucia lub dobre obyczaje.

     11.Zabrania się korzystania z gier sieciowych, komunikatorów internetowych oraz wysyłania SMS–ów.

     12.W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

     13.Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.

     Osoby, które nie przestrzegają zasad regulaminu stracą prawo do korzystania ze stanowisk ICIM na czas określony przez bibliotekarza !!!

      

     Biblioteka - zbiory

      

     "Myślę, więc czytam. Czytam, więc jestem."

     Bogaty księgozbiór liczący ok. 20 tys. książek z zakresu:

     • poezji i dramatu
     • powieści obyczajowej i przygodowej dla dzieci i młodzieży (w tym lektur)
     • bajek i legend
     • literatury biograficznej
     • literatury science fiction
     • literatury popularnonaukowej
     • literatury pedagogicznej dla nauczycieli
     • podręczników

     Czasopisma prenumerowane w bibliotece:

     Świerszczyk, Kumpel, Świat Misyjny, Przyroda Polska, Victor Gimnazjalista, Victor Junior, Mój Pies, Młody Technik, Poznaj Świat, Poznaj swój kraj, Wiedza i Życie, National Geographic, Świat Nauki, Mówią Wieki, Biologia w Szkole, Guliwer, Życie Szkoły, Nowa Szkoła, Wszystko dla Szkoły, Nowe Książki, Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze, Wychowanie Komunikacyjne, Wychowanie Muzyczne w Szkole, Wychowawca, Matematyka, Psychologia w Szkole, Fizyka w Szkole, Katecheta, Charaktery, Remedium, Chemia w Szkole, Geografia w Szkole, Biblioteka w Szkole, Głos Nauczyciela, Gazeta Szkolna, Poradnik Bibliotekarza, Język Polski w Szkole 4 – 6, Język Polski w Gimnazjum, Nauczanie Początkowe.

     Zbiory multimedialne:

     kasety VHS i magnetofonowe oraz płyty CD i DVD zawierające materiały pomocnicze na zajęcia oraz komputerowe programy edukacyjne. Dostęp do internetu: w czytelni znajduje się 1 stanowisko komputerowe z dostępem do internetu; w osobnym pomieszczeniu znajduje się ICIM z 4 stanowiskami dla uczniów i nauczycieli.