• Informacje bieżące RR

    • Szanowni Państwo,

     • DANE CZŁONKÓW RR

     Z uwagi na fakt, że nie wszyscy przedstawiciele klas byli na poprzednich zebraniach i nie posiadamy ich danych teleadresowych, prosimy przedstawicieli klas o kontakt z Sekretarzem RR i Sekretariatem Szkoły i o przekazanie swoich imion i nazwisk i adresów e-mail.

      

     • ZEBRANIE RR

     Po uzgodnieniu optymalnego terminu zebrania RR z udziałem Dyrekcji SP nr 152, zapraszam Państwa lub zastępców na zebranie Rady Rodziców w przyszłym tygodniu 11 XII 2018 r. o godz. 18 w sali nr 15, podczas którego:

     1) przyjmiemy sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

     2) przegłosujemy uchwałę dot. absolutorium dla Rady poprzedniej kadencji

     3) omówimy i uchwalimy preliminarz, który prześlę w ciągu najbliższych kilku dni (najpóźniej do piątku) osobnym mailem. Trwają ostatnie ustalenia z wnioskodawcami - nauczycielami, trenerami oraz Świetlicą szkolną.

     4) omówimy przesłane uwagi Rady pedagogicznej do Programu profilaktyczno-wychowawczego.

     5) omówimy szkolenia dla członków RR oraz konferencję na UKSW w Warszawie z udziałem Minister Edukacji Narodowej i przedstawicieli RR z całej Polski.

     6) wolne wnioski i tematy istotne z punktu widzenia przedstawicieli poszczególnych klas.

      

     Będziemy wdzięczni za przygotowanie swoich uwag w trybie śledzenia zmian, w mailu lub pisemnie.

      

     Pozdrawiam

     Tomasz Kulpa

     przewodniczący Prezydium RR