• Odwołanie obiadu

    •  

     ODWOŁANIE OBIADU

      

     Podstawą odliczenia odwołanego obiadu jest zgłoszenie przez rodzica/opiekuna nieobecności dziecka.

      

     Obiad należy odwołać wysyłając do godz. 9.00 sms-a pod numer:

      

     723 247 457 

      

     W sms-sie prosimy podać imię nazwisko dziecko, klasę oraz dni, w które dziecko nie będzie jadło obiadu

     np. Anna Nowak kl. 3b SP, odw. 18, 25 maja

      

     W przypadku braku zgłoszenia sms-em jakiekolwiek odliczenia nie będą możliwe.

     Zgłoszenie nieobecności u wychowawcy klasy nie jest równoznaczne z odwołaniem obiadu.

     UWAGA!

     Nie odpisujemy na sms-y i nie odsłuchujemy wiadomości głosowych. Prosimy nie nagrywać się na pocztę głosową. W razie pytań, prosimy o telefon 

     do sekretariatu szkoły 22 822 66 08 lub pod numer 723 247 457