• Rekrutacja do klas 4 sportowych

    • W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych i  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianie uległ harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych na rok szkolny 2020/2021.

     UWAGA ! Zmianie uległy m.in. terminy odbywania prób sprawności fizyczne

     NOWY Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych  
     w roku szkolnym 2020/2021

     Data

     Etap rekrutacji

     od

     do

     Postępowanie rekrutacyjne do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

     23 marca

     do 18 maja do godz. 16.00

     Składanie wniosków o przyjęcie – uzupełnianie załączników

     1 czerwca

     7 czerwca

     Próba sprawności fizycznej

     UWAGA

     Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

      

     9 czerwca (godz. 13.00)

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     9 czerwca

     16 czerwca (do godz. 16.00)

      Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
     w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     17 czerwca (godz. 13.00)

     Opublikowanie list przyjętych
     i nieprzyjętych.

     Procedura odwoławcza

     od 17 czerwca

     W terminie 7 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
     o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

              

      

      

      

     W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.

      

      

     NOWY Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych  
     w roku szkolnym 2020/2021

     Data

     Etap rekrutacji

     od

     do

     Postępowanie rekrutacyjne do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

     23 marca

     27 marca (do godz. 16.00)

     Składanie wniosków o przyjęcie

     23 maja

     27 maja

     Próba sprawności fizycznej

     UWAGA

     Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

      

     28 maja (godz. 15.00)

     Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

      

     29 maja (godz. 13.00)

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     29 maja

     4 czerwca (do godz. 16.00)

      Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
     w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     5 czerwca (godz. 13.00)

     Opublikowanie list przyjętych
     i nieprzyjętych.

     Procedura odwoławcza

     od 5 czerwca

     W terminie 7 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
     o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

     Postępowanie uzupełniające do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

     1 lipca

     (godz. 10.00)

     Opublikowanie na stronach internetowych szkół informacji o wolnych miejscach w klasach IV sportowych

     1 lipca

     3 lipca (do godz. 16.00)

     Składanie wniosków w szkołach podstawowych o przyjęcie na wolne miejsca w klasach IV sportowych

     4 lipca

     7 lipca

     Próba sprawności fizycznej

      

     8 lipca (godz. 12.00)

     Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

     8 lipca (godz. 13.00)

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     8 lipca (od godz. 13.00)

     10 lipca (do godz. 16.00)

     Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
     w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     13 lipca (godz. 13.00)

     Opublikowanie list przyjętych
     i nieprzyjętych.

      

      

      

     Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych  
     w roku szkolnym 2020/2021

     Data

     Etap rekrutacji

     od

     do

     Postępowanie rekrutacyjne do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

     23 marca

     27 marca (do godz. 16.00)

     Składanie wniosków o przyjęcie

     31 marca

     4 kwietnia

     Próba sprawności fizycznej

     UWAGA

     Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

      

     6 kwietnia (godz. 15.00)

     Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

      

     7 kwietnia (godz. 15.00)

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     7 kwietnia

     16 kwietnia (do godz. 16.00)

      Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
     w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     17 kwietnia

     (godz. 15.00)

     Opublikowanie list przyjętych
     i nieprzyjętych.

     Procedura odwoławcza

     od 17 kwietnia

     W terminie 7 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
     o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

     Postępowanie uzupełniające do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

     14 maja

     (godz. 13.00)

     Opublikowanie na stronach internetowych szkół informacji o wolnych miejscach w klasach IV sportowych

     14 maja

     19 maja (do godz. 16.00)

     Składanie wniosków w szkołach podstawowych o przyjęcie na wolne miejsca w klasach IV sportowych

     21 maja

     23 maja

     Próba sprawności fizycznej

      

     25 maja (godz. 15.00)

     Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

     26 maja (godz. 15.00)

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     26 maja (od godz. 15.00)

     28 maja (do godz. 16.00)

     Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
     w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     29 maja (godz. 15.00)

     Opublikowanie list przyjętych
     i nieprzyjętych.

              

      

     W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.