MENU

O nas Normy postępowania

     Szkoła Podstawowa Nr 152     

im. Marii Dąbrowskiej

       SP Nr 152 istnieje od 1 września 1970 roku, jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, przyjmującą wszystkie dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz, w miarę możliwości spoza obwodu szkoły, w szczególności te bardziej zainteresowane zwiększoną aktywnością fizyczną i uprawianiem sportu.

      Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, szczególną uwagę zwracając, w pierwszym etapie kształcenia na adaptację dzieci w szkole jako miejscu przyjazny, wychowaniu do obowiązkowości i nauce "bycia uczniem".

        Drugi etap edukacyjny powinien stać się okresem szczególnie intensywnego rozwoju aktywności poznawczej dziecka. Celem działalności dydaktycznej szkoły, począwszy od tego etapu jest wyposażanie ucznia w komplet umiejętności  i - w mniejszym stopniu - wiadomości koniecznych na dalszych etapach kształcenia i w późniejszym życiu oraz zaspokajanie ( i wykorzystanie ) naturalnej, wrodzonej u każdego dziecka i młodego człowieka ciekawości świata.


      Cały proces dydaktyczny musi być ukierunkowany na wyposażenie ucznia w tzw. kompetencje kluczowe:

 • planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się;
 • skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach;
 • efektywne współdziałanie w zespole;
 • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób;
 • wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, najczęściej wskazywanych przez nauczyciela oraz efektywne i sprawne posługiwanie się technologią informacyjną i urządzeniami przetwarzającymi informacje, w tym komputerem;
 • odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz potrzebnych w tym względzie doświadczeń i nawyków.

      Od 1973 roku prowadzimy oddziały sportowe przygotowujące dzieci do aktywnego uprawiania sportu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Warszawie
  02-398 Warszawa
  ul. Powstańców Wielkopolskich 4
 • 22 822 66 08
  22 659 13 81

  fax: 22 824 51 34

Galeria zdjęć

webmaster @katarzyna paciorek

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane