• Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 152 im Marii Dąbrowskiej w Warszawie

     mgr MONIKA MAZANKA

      

     Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 152 im Marii Dąbrowskiej w Warszawie

     mgr JOANNA NIEWĘGŁOWSKA

      

     Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 152 im Marii Dąbrowskiej w Warszawie

     mgr MONIKA SOBCZYŃSKA