• Stołówka szkolna

      31.08.2020

      ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY w roku szkolnym 2020/2021

      Cena 1 obiadu (tylko II danie) - 4 zł

      1. Opłaty za obiady wnosi się z góry za cały miesiąc. Nie jest możliwe wykupienie obiadów na wybrane dni tygodnia.
      2. Wpłaty za obiady mogą być realizowane wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy. 
      3. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto szkoły.
      4. Płacąc za obiady przelewem sami Państwo odliczacie zwroty za odwołane obiady na podstawie wysłanych smsów.
      5. W przypadku dużych opóźnień w dokonywaniu płatności, wydawanie obiadów zostanie wstrzymane.

      Wysokość opłaty za miesiąc wrzesień 2020 wynosi 84 zł za 21 dni. Do opłaty nie jest wliczony 01.09. Wpłaty należy dokonać do 5 września.

      Więcei inforrmacji o obiadach znajduje się w zakładce STOŁÓWKA

     • Świetlica szkolna

      28.08.2020

      Drodzy Rodzice,

       

      w związku z wytycznymi wprowadzonymi przez Ministra Oświaty i Wychowania oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas epidemii Covid-19 chciałabym Państwu tą drogą przekazać najważniejsze informacje związane z organizacją pracy świetlicy w roku szkolnym 2020/2021.

       

      1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest wypełnienie (dokładne-proszę podpisać wszystkie strony) KARTY ZAPISU, którą można wydrukować ze strony internetowej szkoły.

      Wypełnioną kartę proszę przekazać dziecku najpóźniej do 04 września 2020r.Wychowawcy świetlicy odbiorą karty od dzieci.

       

      2. Jeśli zadeklarują Państwo 20 zł miesięcznie na potrzeby świetlicy, to bardzo proszę o przelanie kwoty za cały rok, czyli 200zł na konto Rady Rodziców w temacie wpisując ŚWIETLICA, najpóźniej do 30 października 2020r.

       

      3. Bardzo proszę o zapoznanie się z Regulaminem Świetlicy i Procedurami (świetlica), które w tym roku są poszerzone o zasady bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19. Znajdziecie tam Państwo odpowiedzi na wiele pytań, które być może już się pojawiły odnośnie świetlicy.

       

      4. Proszę pamiętać, że nie mogą Państwo przebywać na terenie szkoły, w związku z tym odbiór dziecka będzie odbywał się w tym roku przy drzwiach wejściowych od strony parkingu/sali gimnastycznej. Będzie tam dyżurowała osoba, która zawoła przez krótkofalówkę Państwa dziecko i wypisze je na liście obecności. Dziecko będzie musiało samo zejść do szatni i się przebrać, a potem podejść do wyjścia.

       

      5. Proszę zaopatrzyć swoje dzieci w odpowiednią ilość napojów i jedzenia, gdyż w tym roku nie będzie funkcjonował sklepik szkolny i źródełko.

       

      6. Proszę o punktualne odbieranie dzieci ze świetlicy.

       

      Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to proszę o maila na Librusie..

       

      Pozdrawiam serdecznie

       

      Dominika Młynarczyk

      kierownik świetlicy

     • Rozpoczęcie roku szkolnego klas 1 - cd

      24.08.2020

      Listy uczniów klas 1 wywieszone są na drzwiach szkoły. 31 sierpnia zostaną również umieszczone na tablicy przed budynkiem szkoły.

      Rozpoczęcie roku szkolnego dla każdej z klas odbędzie się w innym miejscu. Prosimy, aby uczniowie do budynku szkoły wchodzili w następujący sposób:

      klasa 1a korytarz II piętro - wychowawca p. Teresa Tworkowska - wejście nr 1 (górne wejście przy sekretariacie)

      klasa 1b - korytarz parter - wychowawca p. Jolanta Gołos - wejście nr 2 (wejście od strony boiska szkolnego)

      klasa 1c - korytarz I piętro - wychowawca p. Izabela Hyżorek - wejście nr 1 (górne wejście przy sekretariacie)

      klasa 1s - sala gimnastyczna - wychowawca p. Kamila Zakrzewska - wejście nr 3 (wejście od strony parkingu)